Administruodami savo interneto svetainę, mes galime naudoti lankytojų kompiuterių IP adresus. IP adresas gali būti panaudotas identifikuojant lankytoją ir renkant demografinę informaciją.

Svetainėje esančiose užsakymų bei registracijos formose lankytojų prašoma pateikti asmeninę informaciją (nurodyti vardą, telefono numerį, el. pašto adresą ir kt.). Šie duomenys naudojami vykdant Jūsų užsakymus ar užklausas, taip pat susisiekti su Jumis, jei Jus aptarnaujantiems vytishop.lt darbuotojams kiltų kokių nors klausimų.

Klientas, pirkimo metu ar užklausose nurodydamas el.pašto adresą, telefono numerį, automatiškai sutinka nurodytais kontaktais gauti informaciją iš vytishop.lt (priešingu atveju negalime atsakyti į užklausą ar įvykdyti užsakymo).

Klientas norėdamas atsisakyti vytishop.lt naujienlaiškių, privalo atsakyti į atsiųstą naujienlaiškį ir laiško temoje nurodyti „Nesiųsti”.
Atsisakius naujienlaiškių, kliento duomenys automatiškai įtraukiami į klientų, atsisakiusių naujienlaiškių gavimo, duomenų bazę.

Įsipareigojame neatskleisti klientų asmeninės informacijos trečiosioms šalims. Šis įsipareigojimas negalioja LR teisės aktuose numatytais atvejais.

Turime teisę iš dalies ar visiškai pakeisti privatumo sąlygas, apie tai pranešę vytishop.lt tinklalapyje. Jei šias sąlygas pakeitus Jūs ir toliau naudojatės el. parduotuvės paslaugomis, priimame, kad sutikote su sąlygų pakeitimu.

Svetainėje yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Vytishop.lt nėra atsakingi už šių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo metodus.

Pirkėjas turi teisę nemokamai gauti informaciją apie Pirkėjo pateiktus ir išsaugotus duomenis, juos keisti, blokuoti ar ištrinti. Pirkėjas turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius vienerius metus. Pirkėjas turi teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų.